Kursoversikt


Navenda og Seileren samkjører fra sesongen 2020 alle kurs for å kunne gi et best mulig tilbud. Påmelding og betaling skjer derfor gjennom Navenda, og her er vår kurskalender: