Godkjenning

Seileren er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for gjennomføring av praktisk prøve for det internasjonale båtførersertifikatet ICC.