Sertifisering


Aktuelle offisielle sertifikater for førere av fritidsbåter i Norge:

Båtførerprøven: Norsk sertifikat for båter opp til 15 meter. Kun teori, og ingen praksiskunnskaper påkrevet. Det er ikke krav om at du må ta kurs, men Sjøfartsdirektoratet anbefaler at man deltar på et kurs over flere dager. Mange båtførerkurs går på kveldstid over 4-6 uker, men det er også mulig å ta intensivkurs eller nettbaserte kurs. Seileren har et nettbasert kurs med øvingsoppgaver som inkluderer praktisk bruk av kart.

Les mer om båtførerprøven.

Les mer om Seilerens nettbaserte kurs.

D5L/D5LA (Fritidsskippersertifikat): Norsk sertifikat for båter opp til 24 meter (tidligere «Kystskipper»). Kan utvides med astronavigasjon til såkalt world wide sertifikat (D5LA), men er fortsatt et norsk sertifikat, og ikke nødvendigvis internasjonalt anerkjent. For å få D5L må man gjennom et omfattende kurs med obligatorisk undervisning, og flere deleksamener. De fleste kurs går som kveldskurs og varer i flere måneder, men enkelte tilbyr kurs med samlinger over 2 langhelger.

ICC: Internasjonalt sertifikat for førere av fritidsbåter. For å få utstedt ICC må du bestå både en teoretisk og en praktisk prøve. I Norge bygger det på båtførerprøven (teori) og en praktisk prøve, der du må vise at du kan håndtere en seilbåt på over 10 meter. Båtførerprøven må være bestått før du får lov å gå opp til den praktiske prøven. Selv om ICC er internasjonalt, er det ikke alle land som har akseptert FN resolusjonen som omhandler dette sertifikatet. Det er likevel det mest anvendelige sertifikatet om du også skal leie båt i utlandet. Les mer om ICC her.

Andre «sertifikater», slik som Competent Crew og Skipper/Day Skipper Coastal er ikke offentlige sertifikater, men mer som kursbevis å regne. Slike kursbevis kan likevel være tilstrekkelig for leie av båt, men det er opp til utleier å vurdere.

Krav til båtførere i Norge*:

Skal du føre en båt som er:

– mindre enn 8 meter lang
– eller som ikke har større motor enn 25 hk.

behøver du ikke Båtførerbevis.

Er du født før 1/1 1980 trenger du heller ikke Båtførerbevis for større båter.

Er du født etter 1/1 1980, må du være over 16 år gammel og ha Båtførerbeviset for å føre en båt som enten:

– er større enn 8 meter lang
– eller har større motor enn 25 hk.

Etter dette kommer det en begrensning på båtens størrelse. Det er lov å føre båter på inntil 15 meters lengde (ca 50 fot) uten annen kompetanse enn nevnt over.

Det kan være greit å være klar over at både eieren, skipperen og mannskapet har ansvar for at båten brukes i henhold til godt sjømannskap og gjeldende sjøveisregler.

Sjøveisreglene inneholder også en regel som er ganske selvsagt:
Ingen, som på grunn av sin tilstand må anses som uskikket til det, må føre eller forsøke å føre en småbåt. Dette gjelder uansett om tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, sykdom, tretthet eller andre omstendigheter.

Her hos SEILEREN er vi opptatt av at du som fører båt skal inneha viktig kunnskap om regler, navigasjon og sjømannskap før du legger utpå, enten du skal seile eller kjøre for motor. Vi anbefaler alle å ta Båtførerprøven som et minimum, og ser stadig vekk at tilsynelatende erfarne båtfolk ikke helt vet hvordan man gjenkjenner et skjær i kartet osv.

Krav til båtførere i utlandet*:

Det er fortsatt ganske fritt frem å seile lystbåt i Norden. Men beveger du deg sydover i Europa begynner kravene å strammes inn.

Hvis du skal leie båt i Europa er det nå flere steder innført et krav om at båtførere må inneha et internasjonalt kompetansebevis, ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft). I Norge er det Sjøfartsdirektoratet som utsteder ICC. For å få utstedt ICC sertifikat må man ha gjennomført Båtførerprøven samt en praktisk prøve i båt som skal bevise at vedkommende behersker de nødvendige ferdigheter for å kunne håndtere en fritidsbåt.

Forskjellige havnekontorer og charterselskaper kan ha litt forskjellig policy rundt dette, selv om reglene er de samme. Ta derfor kontakt med det selskapet dere skal leie av og spør hva de forlanger av dokumentasjon.

Det vil ofte være det krav om at det skal være minst to båtvante personer om bord; en kompetent skipper og erfarent mannskap. Man må ofte fremlegge en form for dokumentasjon selv på mannskapet, dvs. person nr. 2 som skal kunne bistå og ta litt ansvar ved behov. Hvis skipperen har Båtførerbevis og et kursbevis på gjennomført seilkurs, så er han eller hun vanligvis godkjent. Mannskapet kan klare seg med et kursbevis av typen Competent Crew eller kun Båtførerprøven.

I tillegg til overstående stilles det ofte krav til at skipperen innehar et VHF-sertifikat.

Om du ankommer for eksempel Spania i egen båt må du kunne fremlegge dokumentasjon på at du eier båten, og på at den er forsikret for tredjepart med en forsikringssum på minst 150.000 Euro. Vi er ikke kjent med hvorvidt dette kontrolleres i praksis, men det er uansett en god regel å ha ansvarsforsikring på båten.

* med forbehold om mulige skrivefeil og endringer i lovverket.